Vznik

Ampla Polygrafia spol. s r.o. bola založená v roku 1990 ako švédsko-slovenská spoločnosť s hlavným zameraním na výrobu ofsetových platní a chemických prípravkov pre polygrafiu.

Spoločnosť dostala spojením kapitálu  švédskej podnikateľskej skupiny SWEDISH OFFSET PLATES a know-how slovenských odborníkov v oblasti polygrafie silné zázemie a predpoklady na etablovanie sa v stredoeurópskom regióne. Viac ako 30-ročná tradícia a skúsenosti vo výrobe tri-metalovej a neskôr hliníkovej konvenčnej ofsetovej platne pomohli k efektívnemu spusteniu výroby ofsetových platní na Slovensku v priebehu pár mesiacov. V súčasnosti sú dominantnými produktami  ofsetové platne pre digitálny osvit CTP laserom IR aj UV spektra..

Ampla Polygrafia vytvorila  nezmazateľnú stopu v histórii slovenskej polygrafie a dokázala sa presadiť medzi silnou konkurenciou v segmente.

Činnosť

Hlavným zameraním spoločnosti AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. – je výroba a predaj ofsetových platní a chemických prípravkov pre polygrafiu.

Výroba ofsetových platní je technologicky náročný proces zušľachtenia hliníka upraveného pre lithografické použitie s následným nanesením svetlocitlivej vrstvy.

Švédsky pôvod technologického zariadenia nesie znaky enviromentálne čistej technológie s použitím  rekuperácie energií.

Financovaním vlastného vývoja spoločnosť dosiahla funkčnú kompatibilitu svojich výrobkov so zahraničnými.

AMPLA POLYGRAFIA počas posledných rokov rozšírila svoju činnosť v oblasti predaja aj ďalších polygrafických materiálov.  V súčasnosti Ampla Polygrafia exportuje do okolitých krajín Východnej Európy viac ako 70% svojej produkcie.  Exportné aktivit(Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, Litva, Ruská federácia).