AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o.
Kúkoľová 1, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 00421 2 4371 1527, mail: sales@ampla.sk

AMPLA POLYGRAFIA

SK EN DE RU

viac nez platne

Ampla Polygrafia - Ofsetové platne

Ofsetové platne

Termálne CTP platne
Termálne ofsetové platne sú určené pre najmodernejšiu digitálnu laserovú technológiu - CtP systémy (Computer to Plate). Polymérna vrstva je citlivá na vlnovú dĺžku lasera 830nm. Platne môžu byť exponované vo všetkých zariadeniach renomovaných značiek za bežných podmienok nastavenia pričom dosahujú vysokú kvalitu reprodukcie. Sú vyvolateľné vo vývojke pre termálne CTP platne.

Technical Data Sheet line

Pozitívne ofsetové platne
Pozitívne ofsetové platne majú na povrchu oxidovej vrstvy nanesený svetlocitlivý Diazo-polymér. Sú citlivé na UV a biele svetlo v oblasti 380 - 430nm. Vyznačujú sa vysokou rozlišovacou schopnosťou a dokážu reprodukovať aj 4% raster. Na vyvolávanie sa používa alkalická vývojka.

Technical Data Sheet line

Slepé platne
Slepé platne sú používané hlavne pri rotačnej tlači, na valcoch kde sa netlačí žiadna farba, ale prítomnosť platne v stanici je potrebná. Funkčne sú identické so štandartnými ofsetovými platňami, ale nemajú svetlocitlivú vrstvu. Nie je potrebné ich exponovať ani vyvolávať, čo prináša časovú aj cenovú úsporu.

Technical Data Sheet line

Negatívne platne
Negatívne ofsetové platne sú používané v hárkovej aj rotačnej ofsetovej tlači. Na povrchu oxidovej vrstvy je nanesený negatívne pracujúci svetlocitlivý fotopolymér citlivý na UV a biele svetlo v oblasti 380 - 430nm. Platne sú vďaka rýchlej expozícii vhodné aj pre digitálne CtCP systémy Basys a Lüscher. Na vyvolávanie sa používa špeciálne vyvinutá negatívna alkalická vývojka.

image Technical Data Sheet