AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o.
Kúkoľová 1, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 00421 2 4371 1527, mail: sales@ampla.sk

AMPLA POLYGRAFIA

SK EN DE RU

viac nez platne

Ampla Polygrafia - Úvodná stránka

Profil firmy

Vznik Ampla Polygrafia

Ampla Polygrafia spol. s r.o. bola založená v roku 1990 ako švédsko-slovenská spoločnosť s hlavným zameraním na výrobu ofsetových platní a chemických prípravkov pre polygrafiu.

Spoločnosť dostala spojením kapitálu a know-how švédskej podnikateľskej skupiny SWEDISH OFFSET PLATES a slovenských odborníkov v oblasti polygrafie silné zázemie a predpoklady na etablovanie sa v stredoeurópskom regióne. Viac ako 30-ročná tradícia a skúsenosti vo výrobe tri-metalovej a neskôr konvenčnej ofsetovej platne pomohli k efektívnemu spusteniu výroby ofsetových platní na Slovensku od roku 1991. V súčasnosti je Ampla jediným výrobcom ofsetových platní v strednej a východnej Európe.

Ampla Polygrafia vytvorila nezmazateľnú stopu v histórii slovenskej modernej polygrafie a dokázala sa presadiť v silnej konkurencii zvučných mien.

Činnosť Ampla Polygrafia

Hlavným zameraním spoločnosti AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. - je výroba a predaj ofsetových platní a chemických prípravkov pre polygrafiu.

Výroba ofsetových platní je vysokošpecializovaný a technologicky náročný proces zušľachtenia hliníka upraveného pre lithografické použitie s následným nanesením svetlocitlivej vrstvy.

Švédsky pôvod technologického zariadenia prednaznačuje vysoký stupeň enviromentálne čistej technológie s použitím recyklovateľných surovín.

Financovaním vlastného vývoja spoločnosť dosiahla funkčnú kompatibilitu svojich výrobkov so zahraničnými.

AMPLA POLYGRAFIA počas posledných rokov rozšírila svoju činnosť v oblasti predaja aj ďalších polygrafických materiálov. Bola vybudovaná distribučná sieť na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti Ampla Polygrafia exportuje do okolitých krajín Východnej Európy viac ako 70% svojej produkcie (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, Litva, Ruská federácia).